Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Kursları
AB PROJESİ
SINIF
sertifika
Derslere Devam

Kursiyerlerin Derse Devam Durumları

MADDE 7 (1) Kursiyerlerin, program sonunda katılım belgesi alabilmek için programın %70’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır.

(2) Programlara devam durumu; ilgili dersin ders sorumlusu tarafından takip edilir. Ders sorumlusu devam durumunu gösteren çizelgeyi Kurslar Koordinatörüne teslim eder. Eğitimin uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşmesi durumunda sistem kayıtları ders sorumlusu tarafından incelenerek sonuçlandırılır ve Kurslar Koordinatörlüğüne iletilir.

(3) Yukarıda belirtilen durumlarda programa devam etmeyen kursiyerin mali sorumlulukları Madde 6’da düzenlendiği üzere takip edilir ve programla ile ilişiği kesilir. Katıldığı süre için kendisine herhangi bir belge verilmez.

(4) Aşağıdaki hallerde, Kurslar Koordinatörlüğü Değerlendirme Komisyonu kararıyla kursiyerin Kurs Programı ile ilişiği kesilir.

a) Hacettepe Üniversitesi kampüslerinde, bireysel ya da bir gruba dahil olarak, genel

     güvenliği, huzuru ve işleyişi bozacak davranış ve eylemlerde bulunulması,

b) Yasalara göre suç kapsamına giren diğer davranış ve eylemlerin kurs eğitimi sırasında

     gerçekleşmesi,

c) Programın akademik işleyişini bozacak davranış ve eylemlerde bulunulması,

d) Kopya çekilmesi, çekmeye ya da çektirmeye teşebbüste bulunulması,

e) Derslik ya da bina içinde taşınır/ taşınmaz malzemelere kasıtlı olarak   zarar verilmesi,

(5) Kursiyerler kayıt yaptırdıkları programa ilişkin olarak, bu Usul ve Esaslarda belirtilen tüm genel ve özel koşulları kabul etmiş sayılırlar.